Kredietverzekering

Door het afdekken van risico’s in de debiteurensfeer kan de onderneming worden beschermd tegen de negatieve gevolgen van het risico van wanbetaling.

Middels een maatwerk inventarisatie worden deze risico’s in kaart gebracht en een passende verzekeringsdekking aangeboden.