Diensten

Rietveld Finance Consultancy werkt samen met diverse gerenommeerde financiële instellingen in Nederland. Mede door de spreiding in het aanbod kan Rietveld Finance Consultancy haar onafhankelijkheid onderstrepen. De financieel dienstverleners kunnen van algemene aard zijn (zoals handelsbanken), maar ook sterk gespecialiseerd (zoals factormaatschappijen, leasemaatschappijen etc.). Daarnaast treden ook steeds meer buitenlandse partijen toe op de Nederlandse markt en vormen zij een interessante uitbreiding van het aanbod.

Beoordeling financieel dienstverleners
Naast objectieve criteria zoals de omvang van kredietfaciliteiten, de gevraagde zekerheden, condities en prijsstelling worden ook immateriële zaken zoals kwaliteit van dienstverlening en persoonlijke contacten beoordeeld in een individueel beslissingstraject.

Wijze van samenwerking
Per aanvraag wordt een selectie gemaakt van een beperkt aantal kansrijke financiers die succesvol invulling kunnen geven aan een aanvraag. Vervolgens wordt gevraagd om door middel van een indicatieve offerte de mogelijkheden uiteen te zetten. Daarmee wordt bereikt dat er snel uitsluitsel komt met betrekking tot de mogelijkheden. Na het accepteren van een aanbieding begeleidt Rietveld Finance Consultancy de ondernemer bij de verdere implementatie van het krediet in de organisatie (passeren notariële akten, opzetten betalingsverkeer, electronic banking etc.).

Rietveld Finance Consultancy streeft naar lange termijn relaties zowel met de ondernemer als met de financieel dienstverlener. Na de totstandkoming van een kredietrelatie heeft deze op gezette tijden onderhoud nodig. Rietveld Finance Consultancy vervult hierin een waardevolle rol in het kader van (wederzijds) relatie onderhoud.